Skip to main content

World Food Experience wordt interactiever, flexibeler en gastvrijer

De stichting WFC Experience heeft de aangepaste plannen voor de World Food Experience zonder nieuwbouw afgerond.