Skip to main content

Wisseling Gedeputeerde Staten en debat over Gelders coalitieakkoord

In de bijzondere Statenvergadering van 28 juni 2023 legt de coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP verantwoording af aan Provinciale Staten over hun plannen voor Gelderland.