Skip to main content

Vier Edese kerken fuseren

Ede is één grote ‘nieuwe’ kerk rijker. De Nederlands Gereformeerde Kerk (Proosdijkerk en Pelgrim) en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Ontmoetingskerk Noord en Zuid) zijn samengegaan.