Provinciale Staten vergaderen over de Perspectiefnota, het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden, de verstedelijkingsstrategie en stikstofreductie.

De laatste Statenvergadering voor het zomerreces heeft een volle agenda en start daarom op dinsdag 5 juli om 18.

De lokale publieke media-instelling voor de gemeente Ede

Volg ons

© Stichting Omroep Ede. Alle rechten voorbehouden. Powered by XON.

Generated by Feedzy