Skip to main content

Provinciale Staten besluiten op 4 en 5 juli 2023 over Perspectiefnota en leefbaar landelijk gebied; ook wolf onderwerp van gesprek

De laatste Statenvergadering voor het zomerreces kent een volle agenda.