Skip to main content

Moet de maximumsnelheid op N-wegen naar 60 kilometer per uur?

Een initiatiefvoorstel van GroenLinks, Mens en Milieu, ChristenUnie en Partij van de Arbeid om met andere gemeentes te kijken naar mogelijkheden om de maximumsnelheid op N-wegen te verlagen naar 60 kilometer per uur heeft een meerderheid van de stemmen gekregen.