Skip to main content

Koninklijk paar brengt streekbezoek aan de Gelderse Vallei

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 31 augustus een streekbezoek aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland.