Skip to main content

Het digitaal opkopersregister roept de nodige vragen op bij het CDA

Er is vanuit de overheid een verplichting gekomen om handel in tweedehandsgoederen te registreren in een digitaal opkopersregister.