Skip to main content

Gemeente Ede gaat bijdrage aan Stichting Platform Goudsberg verhogen

Dankzij het Goudsbergproject zijn vele bijzonderheden op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en natuur, die het Goudsberggebied kenmerken, op een samenhangende wijze in beeld gebracht en voor een breed publiek ‘beleefbaar’ gemaakt.