Skip to main content

Edese gemeenteraad neemt besluit over voorstel permanente opvang asielzoekers

De Edese gemeenteraad heeft een besluit genomen over het initiatiefvoorstel permanente opvang asielzoekers.