Skip to main content

Edese gemeenteraad buigt zich over investering alternatieven vuurwerkverbod

Tijdens de jaarwisseling 2022-2023 is er naar aanleiding van een initiatiefvoorstel aangenomen door de Edese gemeenteraad in 2021 om te komen tot een vuurwerkverbod in de toekomst besloten om een aantal particuliere alternatieven als pilot te stimuleren als alternatief voor het afsteken van vuurwerk.