Skip to main content

Ede maakt kennis met Ede

Een aantal journalistiekstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede zijn afgelopen juni op reis geweest naar het Scandinavische Ede waar zij kennismaakten met de inwoners.