Skip to main content

Besluitvorming over bestemmingplan uitbreiding bedrijventerrein De Stroet in Lunteren

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren.