© Commissariaat voor de Media

Pbo (programmabeleid bepalend orgaan)

Het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) vervult een belangrijke functie binnen de omroep. Het pbo bestaat uit leden die de verschillende sectoren in de samenleving vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er enkele leden op persoonlijke titel.

Onder meer onderwijs, cultuur, zorg en welzijn en bedrijfsleven kunnen in het pbo als stroming vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kunnen er leden op persoonlijke titel lid zijn van het pbo. Deze brede samenstelling is nodig om ervan verzekerd te zijn dat Omroep Ede een maatschappelijk draagvlak in de gemeente Ede heeft.


Eén van de belangrijkste taken van het pbo, dat gemiddeld vier keer per jaar vergadert, is het vaststellen van het media-aanbodbeleid en het daaraan toetsen van de uitgezonden programma’s.

Het pbo bestaat uit de volgende leden en stromingen:

  • Roelf Jager – werkgevers
  • Trudy Komdeur-Jansen – kerkgenootschappen
  • Wilfred Nep – onderwijs en educatie
  • Ümmünür Özel – jongeren
  • Jan-Willem van Ree – cultuur en kunst
  • Theo van de Rijt – sport
  • Geeske Telgen-Swarts – maatschappelijke zorg en welzijn

 
Daarnaast zijn er twee leden op persoonlijke titel:

  • Dirk Hoekstra (voorzitter pbo)
  • Wim Jacobs


(stand per 1 maart 2021)

De lokale publieke media-instelling voor de gemeente Ede

Volg ons

© Stichting Omroep Ede. Alle rechten voorbehouden. Powered by XON.