Skip to main content

Omroep Ede

Stichting Lokale Omroep Ede is opgericht in 1988 en maakt sinds 1990 radio-uitzendingen. De naam werd in 2014 veranderd in Omroep Ede. De programma’s hebben een overwegend lokaal karakter, dat wil zeggen dat ze gericht zijn op de bevolking van de gemeente Ede.

De uitzendingen worden vanuit de studio’s in gebouw Cultura aan de Molenstraat te Ede uitgezonden. Er zijn soms ook locatieuitzendingen, waarbij de verbinding via een straalzender met de studio tot stand wordt gebracht. Een voorbeeld hiervan is een verslag van de Heideweek of verslaggeving van een belangrijke wedstrijd in een van de dorpen van de gemeente Ede.

Om de programma’s mogelijk te maken zijn er momenteel zo’n tachtig vrijwilligers actief! Hierbij zijn o.a programma- en geluidstechnici, presentatoren, verslaggevers, redactieleden, bestuursleden, pbo-leden, administratief en huishoudelijk personeel.

Hoe lokaal is Omroep Ede?

Lokale omroepen in Nederland moeten voldoen aan de programmavoorschriften aangegeven in de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media let op de naleving ervan.
Vanaf de oprichting van Omroep Ede is er continu aandacht besteed aan het lokale element in onze programma’s. Een omroep moet nl. in een uitzendweek tussen 7.00 en 23.00 uur 50% informatieve, culturele en educatieve programma-onderdelen uitzenden die betrekking hebben op het eigen verzorgingsgebied.
Gelukkig voldoet de omroep aan die eis. Regelmatige interne controles laten een percentage zien tussen 50 en 60.
Aan eigen lokale nieuwsgaring doen is een zware opgave als je naast je werk in de avonduren op nieuws uitmoet. En toch lukt het! Hoe komt dat?

  • Omdat elke redactie zijn eigen lokale netwerken opbouwt. De kunstredactie b.v. maakt gebruik van een uitgebreid circuit aan relaties bij koren, muziekkorpsen, impresariaten, galeries en musea.
  • Omdat de hele omroep eigenlijk instemt met die eis. Het pbo, het bestuur, de hoofdredactie en alle redacties hebben die eis zelfs aangescherpt tot 60 à 65%.
  • Omdat aan alle sollicitanten gevraagd wordt hoe zij denken aan die eis te kunnen voldoen, gedurende minstens een jaar.
  • Omdat door de werkwijze met tien verschillende redacties de verantwoordelijkheid gespreid is. Iedere redactie moet gewoon aan de programmavoorschriften voldoen.

De omroep maak radio- en televisieprogramma’s en een website met een overwegend lokaal karakter, bedoeld voor en gericht op de gemeente Ede.
Omroep Ede is een organisatie waar momenteel zo’n tachtig vrijwilligers en enkele betaalde krachten actief zijn met het maken van programma’s (op radio, tv, kabelkrant en internet), het verzorgen van de redacties, implementeren van technische systemen en automatisering, gebouwbeheer, administratie en allerhande zaken daaromheen.

Omroep Ede maakt programma’s via drie media: radiozender EDE FM, streek-tv-kanaal XON en nieuwssite XON.nu. In Ede-Centrum zijn sinds 2014  de redactie, twee radiostudio’s, een tv-studio en tv-montageruimtes ondergebracht, van waaruit de programma’s worden gemaakt en uitgezonden, voorzien van geavanceerde apparatuur.

Stichting Omroep Ede is aangesloten bij brancheorganisatie NLPO. Via de NLPO is de omroep aangesloten bij BUMA, NOS-Journaal, SENA en Stichting ReclameCode. De omroep werkt samen met de Christelijke Hogeschool Ede, BDUmedia, Omroep Gelderland en RTV Utrecht. Ook is Omroep Ede een door de SBB erkend leerbedijf.

Wat is XON?

Sinds enkele jaren werken steeds meer lokale omroepen in streekverband samen. Onze streek is de zuidelijke Foodvalley/Gelderse Vallei. Als samenwerkingsverband is er Stichting Omroep 1. Via de merknaam XON verzorgt Omroep 1 namens Omroep Ede, Omroep Rhenen en Omroep 1 Vallei het tv-kanaal XON en de nieuwssite XON.nu. Ook wordt er facilitair samengewerkt. Het bestuur en de programmaleiding van Omroep Ede zijn gelijk aan Omroep 1.