// HET NIEUWS
Het laatste nieuws uit de gemeente Ede

Plan afbouw Permar naar gemeenteraden

op .

De vijf betrokken colleges van B&W hebben kennis genomen van het concept liquidatieplan voor Permar. In dit plan zijn de personele en financiële gevolgen vastgelegd van het beëindigen van Permar. Wethouder en voorzitter van het bestuur van Permar Erik Heinrich: “Er komt steeds meer duidelijkheid en zekerheid voor iedereen die betrokken is bij de beëindiging van Permar.” Permar is sinds 1 november officieel in liquidatie. Het plan geeft meer duidelijkheid over de afbouw van Permar. Het gaat in op de personele en financiële gevolgen van de beëindiging van Permar. Elke gemeente betaalt naar rato haar deel van de kosten.

Het concept liquidatieplan is besproken met de vijf gemeenten en met een accountant. De adviezen van deze betrokkenen zijn in het plan verwerkt. De colleges van burgemeester en wethouders stellen hun gemeenteraden voor om het plan goed te keuren. Naar verwachting beslissen de gemeenteraden van de vijf deelnemende gemeenten hierover uiterlijk in april. Daarna stelt het Algemeen Bestuur van Permar het plan definitief vast.

Opbouw
De vijf Permar-gemeenten hebben besloten de sociale werkvoorziening vanaf 2018 lokaal te gaan regelen. Het wordt steeds duidelijker hoe de gemeenten vorm willen geven aan een toekomstbestendige uitvoering van de lokale opbouw van de sociale werkvoorziening en welke samenwerkingen in de regio hierbij meerwaarde bieden.

(advertentie)